موضوعات كنفرانس
 • آماده سازي سطح (چربيگيري، فسفاته)
 • فرمولاسيون پوشش‌هاي خودرويي (آستري‌ها، صافگرها، روپوشه‌ها (Top Coats) ، شفاف پوشه‌ها (Clear Coats)
 • روش‌هاي اعمال (افشانش الكترواستاتيك، افشانش هوا و .....)
 • روش‌هاي آزمون آزمايشگاهي و شرايط كاري
 • فرمولاسيون پوشش‌هاي آب پايه، حلال پايه، تابش پز، پرجامد، هيبريدي و پودري
 • پوشش‌هاي مخصوص قطعات پلاستيكي (غير فلزي)
 • پوشش‌هاي تعميري خودرويي
 • كنترل رنگ و ظاهر خودرو
 • عيوب پوشش‌هاي خودرويي و روش‌هاي رفع آن
 • قوانين و مقررات زيست محيطي
 • روش هاي ابداعي و جديد در فرآيندهاي اعمال پوشش‌هاي خودرويي
 • نانو فن‌آوري در پوششهاي خودرويي
 • شبيه سازي خطوط اعمال پوشش‌هاي خودرويي

 
موضوعات كنفرانس
 
 
پژوهشكده صنايع رنگ 2007