كارگاه هاي تخصصي

شرايط ثبت ‌نام و شركت در كارگاههاي آموزشي

به اهتمام قابل ‌تقدير انديشمندان و پژوهشگران فرهيخته كشور و جهت اطلاع از تازه ­ ترين يافته ­ هاي علمي- تحقيقاتي و دستاوردهاي پژوهشي در زمينه رنگ و پوشش ­ هاي خودرويي در داخل و خارج از كشور، پژوهشكده صنايع رنگ اقدام به برگزاري " اولين همايش بين­المللي پوشش­هاي خودرويي" در تاريخ 25 لغايت 27 ارديبهشت ماه 1386 نموده است.
به منظور ارتقاء كمي و كيفي سطح دانش و آگاهي كارشناسان و دست‌اندركاران حوزه تخصصي پوشش‌هاي خودرويي، كارگاههاي آموزشي توسط اساتيد معتبر داخلي و خارجي در تاريخ 27 ارديبهشت‌ماه 1386 برگزار مي‌گردد. از علاقمندان به شركت در اين كارگاهها درخواست مي‌شود با توجه به شرايط ويژه، حداكثر تا تاريخ 10/2/86، اقدام به ثبت نام نمايند.

با توجه به محدوديت ظرفيت كلاسها؛ اولويت شركت در كلاس با افرادي است كه زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.* شرايط ويژه ثبت‌نام
الف) ثبت نام كنندگان همايش، مي‌توانند از يك كارگاه آموزشي به صورت انتخابي با تكميل فرم ثبت‌ نام به صورت رايگان استفاده نمايند.
•  در صورت ثبت ‌نام در دو كارگاه آموزشي، شركت در يك كارگاه آموزشي ديگر به صورت انتخابي و با تكميل فرم ثبت‌ نام به صورت رايگان امكان پذير مي‌باشد.
•  براي حاميان همايش، 20% تخفيف در نظر گرفته خواهد شد.
•  براي شركتها و ساير مؤسسات كه بيش از 5 نفر ثبت‌ نام ‌كنند، 20% تخفيف در نظر گرفته خواهد شد.
•  دانشجويان با ارائه تصوير كارت دانشجويي از تخفيف 30% برخوردار خواهند شد.
•  اعضاي هيئت علمي و انجمن‌هاي علمي از تخفيف 20% برخوردار خواهند بود.
•  مبلغ ثبت ‌نام را به حساب شماره 15/1297 نزد بانك مركزي بنام تمركز وجوه درآمد اختصاصي پژوهشكده صنايع رنگ واريز و كپي را به همراه فرم ثبت‌نام به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
•  همچنين لازم به ذكر است ثبت نام به صورت online از طريق سايت همايش امكان پذير مي باشد.


" ثبت‌نام كنندگان تا تاريخ 10/2/86 از تخفيف 10% برخوردار خواهند بود. "

زملن برگزاري
کد کارگاه
عنوان کارگاه
سخنران
هزينه ثبت نام - ريال

10-12

13-15

W1

Interaction in Automotive Coating formulations, their origins and their Consequences

Prof. Jim Guthrie
Color and Polymer Chemistry Department - Leeds University - England

500.000
8-10
W2

Adherence, Stresses and electrochemistry of the Coatings

Dr. Marcel Piens
Coatings Research Institute - Belgium
300.000
8-10
W3

Mass Coloration of plastics in the Automotive Industry

Dr. Jose Santos
CeNTi - Portugal
300.000

10-12

W4

Refinish coatings and their trends in future technology

Mr. R. Mafi
Pooshrang Mahdis Co
300.000

8-12

W5

Color measurement in automotive paints and coatings

David Sutton
XRite / MacBeth Co
500.000

هزينه ثبت نام - ريال
سخنران
عنوان کارگاه
کد کارگاه
زملن برگزاري
000/400 مهندس مميوند (شرکت ايران خودرو) سيستمهاي نيوماتيک و دستگاه هاي اعمال پوششهاي خودروئي
W6
12-8
000/200 مهندس واعظ (سرمد طب) روشهاي الکتروشيميائي در بررسي پوششهاي خودروئي
W7
15-13
000/200 دکتر رنجبر (پژوهشکده صنايع رنگ) - دکتر رستگاه (شرکت فرايند رنگ خودرو) آسترهاي الکتروديپوزيشين
W8
17-15
000/300 مهندس محمودي (شرکت ايران خودرو) تعميرات رنگ خودرو
W9
17-13
000/200 رکتر باستاني (پژوهشکده صنايع رنگ) پوشش دهي قطعات پليمري
W10
17-15
000/300 مهندس پروين - مهندس بهمرام - مهندس معصومي - مهندس شريفي (شرکت ايران خودرو) کنترل کيفي و آزمون هاي ويژه پوشش هاي خودرو
W11
17-13
000/200 مهندس عظيميان (شرکت ايران خودرو) آماده سازي سطح و فسفاته
W12
10-8
000/200 مهندس حسيني (دانه کالاي آروين ) مديريت بازاريابي رنگ در صنعت
W13
12-10

توجه : در پايان كلاسها به شركت‌كنندگان، گواهي شركت در كارگاه ارائه خواهد گرديد.


:: فرم کارگاه ::

 

كارگاه هاي تخصصي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پژوهشكده صنايع رنگ 2007